General Terms
and Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen

General Terms and Conditions


VOP B2B pro smluvní vztahy uzavírány mimo internetové obchody

General Commercial Terms for Non-eCommerce Contracts

Vnitřní oznamovací systém


VOP B2B pro smluvní vztahy uzavírány mimo internetové obchody

General Commercial Terms for Non-eCommerce Contracts

Vnitřní oznamovací systém